Kilder

Inlegg 1

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal

https://asko.no/om-oss/fokus-pa-miljo/

Kilde for innlegg: Etikk for beslutningstakere, skrevet av Siri Granum Carson og Tom Skauge


Leave a Reply