Grønn markedskommunikasjon

Grønn markedskommunikasjon

Category : Kommunikasjon

Hva ligger i begrepet grønn markedskommunikasjon? Forklar begrepet og vis til eksempler

Markedskommunikasjon er en «pakke» av ulike kommunikasjonsformer. Det kan vare reklame som er en enveis markedskommunikasjon, den er upersonlig selv om den kan oppleves som personlig. Kommunikasjonen personifiseres ved å følge kundens handlingsmønster. Ved å gi kunden lojalitetskort som Trump, Coop eller Lindex er det mulig å følge hvordan kunden reagerer på reklame og se på handlingsmønster. Kunden vil som regler få regelmessig informasjon om aktuelle tilbud som er tilpasset dens preferanser. Personlig salg også en del av markedskommunikasjon. Det er tosidig interaksjon mellom selger og kunde mens PR er omdømmebasert kommunikasjon. 

Vi har sett at en del bedrifter «grønnvaskes» gjennom reklame og salg, det vil si at markedskommunikasjon som på en ubegrunnet, uetisk strategi prøver å fremstille bedriftens produkter, strategier som bærekraftige. Her er det snakk om merkeutvidelse gjennom profilering og bruk av blå eller grønn farge siden vi som forbrukere assosierer disse farger med bærekraft. 

VW reklamerte for sin Passat Blue Motion og ni andre biler som miljøvennlige siden de hadde mindre CO2 utslipp enn andre biler. Senere ble det oppdaget at bilen hadde innebygget i syn data system mulighet å redusere utslipp når den oppdaget å bli testet for CO2 måling. Dett er eksempel på en «grønnvasket produkt og selskapet fikk dårlig omdømme som følge av det. 

Grønn markedskommunikasjon er motsatt av «grønnvask markedskommunikasjon», alt er fakta basert og alt som skal måles må vare etterprøvbar og riktig. Det er mulig kan det suppleres og sertifiseres ved å merke produktet                                                                       

Øko-co- branding handler om rene øko-merker eller sosial merking. En øko- merke viser til kvalitet når det gjelder matsikkerhet og miljøeffekter. Eksempel på det er «Svanemerke» som står på produkter av såpe, vaskemidler ets. 

 Integrert markedskommunikasjon er også en del av grønn markedskommunikasjon. Målet med er å skape mereffekt som oppnås ved at to eller flere kommunikasjonsformer brukes for å oppnå helhetlig og konsistent budskap til konsumenten, interessegrupper og samfunnet for øvrig. Øya festivalen er eksempel på det siden de markedsføres som en ev veldig få bærekraftig og miljøvennlige festivaler i verden.

TOMS har en policy som sier: for hver sko de selger så gir vi et par sko til fattige barn eller voksne som lever i ekstrem fattigdom. Patagonia og Stormberg prøver også å vare en del av grønne brands. 


Leave a Reply