DIGITAL MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

DIGITAL MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Category : Uncategorized

Digital strategi | Vi hjälper dig lyckas digitalt med en effektiv ...

Digital strategi for min del handler om hvordan den enkelte bedriften ønsker å bruke digitale virkemidler og hva slags tiltak og strategi bedriften bruk for å komme i mål.

 • Mål viser hva bedriften ønsker å oppnå (eks er utvide horisonten og mer salg ved hjelp av digitale medier).
 • Strategi hvilken retning bedriften skal velge for å komme i mål (eks jobbe med å få gratis marketing på Google)
 • Taktikk hvilke grep bedriften må ta for at strategien skal fungere
 • Tiltak viser til forskjellige grep som må til for at taktikken skal i gang settes

Målsettinger i en digital strategi

De aller fleste virksomheter har mange av elementene i en digital strategi til stede men de må være koblet sammen i et strategisk dokument, hvis ikke så blir det vanskelig å måle resultater og være konsekvent i utføringen.

En digital strategi og dens taktikker

Målsetting

Det er mange mål en bedrift kan oppnå ved bruk av digitale strategier. Målsettinger kan man definere som overordnet (eks ved hjelp av digitale kanaler så skal vi øke salget) og så gå enda mer konkret i det ved å knytte overordnede mål til enkelte kanaler:

 • Å spre informasjon, finne nye kundegrupper, øke kjennskap til bedriften via Facebook
 • Å påvirke holdninger, øke salget, styrke omdømmet via Google
 • Å påvirke holdninger, styrke omdømmet via Instagram

Vi kan ta i bruk SMARTE mål, det er mål som er Spesifikke, Målbare, Attraktive, Resultatorienterte og Tidsbaserte.

SMARTE mål er en del av prosessen, det er enkelt for alle i virksomheten å følge fremgang, de forenkler prosessen ved å sette inn tiltak for å oppnå målene. Dette er eksempler på gode SMARTE mål:

 • Vi skal ha tre topp plasseringer på søkeord «naturlig kosmetikk» på Google de neste seks måneder
 • Vi ønsker å øke nettsidetrafikken med 40% og få fra 100 til 500 besøk på nettsiden, innen 01.07.2020

  For å oppnå målene skal vi sette inn utarbeidede tiltak i de utvalgte kanalene og bruke OKR og KPI ene.

OKR (objective key results) er nøkkelresultater som viser om du har nådd målet dit, de er ganske ambisiøse og store mål

KPI (key performance indikator) er resultatindikatorer som brukes til å kontrollere at du er på sporet. Vi kan også si at KPI er spesifikke beregninger som brukes til å spore ytelse for å sikre at du er på rett vei.

Strategi

For å oppnå de målene vi er ute etter kan vi bruke flere strategier som skal veilede virksomheten i riktig retning, vise retningslinjer og målene som er satt. Det finnes flere former av strategier vi kan velge mellom:

Blue ocean strategy

Den går ut over den eksisterende virksomheten i nye markeder og ser etter steder i markedet der konkurransen er liten. Strategien går ut på differensiering og lavere kostnader, der vi møter potensielle markedsmuligheter og etterspørsel. Denne modellen gir muligheter, vekst og lønnsomhet til bedriften.

Business model canvas

Dette er en mal bedriften bruker i oppstart fase som skal dokumentere eksisterende forretningsmodeller og utvikle dem. Forretningsmodellen består av 9 elementer som viser til innsikt om kunder, verdivurderinger av bruk av kanaler, bedriftenes verdi, proposisjoner og hvordan virksomheten tjener penger.

Strategi

Det er forskjellige strategier vår bedrift kan bruke får å oppnå de målene vi har satt for oss. Vi kunne velge mellom digital markedsføring og inbound marketing (det er en helhetelig markedsstrategi som fokuserer seg på vekst ved å tiltrekke trafikk). Investeringsnivået og hvilken målgruppe vi ønsker å nå til bestemmer hvilken strategi vi velger.

Outbound marketing er den tradisjonelle markedsføring, den handler om å sende ut budskap og håpe at den treffer kunder via telefonsalg og reklame i massemedia (tv reklame, radio reklame) altså budskapet skyves frem til kunden. Den viktigste markedsføring kanalen vi bruker til å pushe er Facebook, men det er andre kanaler som vi kan bruke etter behov som:

 • Instagram som vi kan bruke for å profilere mer merkevaren
 • YouTube som kan brukes til å nå ut til yngre målgruppen
 • LinkedIn som retter seg mot B2B eller jobbsøking
 • Twitter er kanal du kan bruke til din politiske påvirkning

Inbound marketing handler om å trekke seg potensielle kunder når vi leverer det de er ute etter i form av nyttig og relevant innhold på nett. Det får kundene til å komme til oss ved å gjøre oss mer synlig på nett. Vi kan tiltrekke oss kunder når vi f.eks. blogger, tar i bruk sosiale medier, søkemotor optimaliserer og e-bøker. For oss er det viktig å konvertere de besøkene til leads og det kan vi oppnå ved å tilby innhold av stor betydning for dem slik at de er villige å gi fra seg kontaktinformasjon og fylle ut skjema, de får informasjonen som gratis e- bok.

Når vi har skaffet oss e-poster så kan vi selge / rette oss mot de rette kundene. Når leads er blitt til kunder, er det viktig at vi beholder våre kunder for de er det viktigste for oss. Vi gjør det ved å holde dem interessert for våre produkter ved å tilby relevant innhold som blogginnlegg, e.-bøker, nyhetsbrev, yter god service og sender dem gode tilbud.

 Vi har laget egen Facebook side der vi publiserer nye, interessante og informative artikler som vi finner på nett om naturlig kosmetikk, de som er venner og kunder kan på Facebook siden legge sine kommentarer og dele sine erfaringer, anbefale våre produkter hvis de vil.

Google er den viktigste markedskanalen, de potensielle kunder er her og det er her pull strategien blir brukt. Du trekker ut informasjonen brukere trenger og på denne måten markedsfører deg mot kundenes etterspørsel. Google gir informasjon som du har lagt ut til dem som etterspør informasjon når de søker det og du får en god konverteringsrate. Det er to måter du kan bli synlig på Google:

 • Man kan jobbe med web siden og innholdet da får du gode plasseringer som er søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Man kan kjøpe annonser gjennom Google ADWords, det vil si at du ikke betaler for å ha annonsen stående men de som klikker seg på landingsiden gjør det
Hva er inbound marketing metoden?

Hvilke metoder bruker vi for å nå målene?

Det er viktig å velge en av tiltakene til en kanal, vi må finne ut hvilken målgruppe vi skal nå, hva vår virksomhet representerer og ut fra det velger vi kanalen De kanalene vi kan velge mellom er:

Markedsføring på Google:

 • SEO -Search Engine Optimazation er tiltak for å få gode og gratis oppføringer på Google
 • PPC- Pay Per Click eller Google Ads, er annonser på Google

Markedsføring I sosiale medier:

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram

Dialog markedsføring:

 • SMS markedsføring
 • Epost markedsføring
 • Facebook Messinger

Innholdsmarkedsføring:

 • Blogg (tiltrekke brukere til nettsiden med relevant innhold)

E- postmarkedsføring:

 • Nyhetsbrev
 • Automatiske utsendelser av e-post

Konverteringsoptimalisering:

 • CTA (Calls-to-action)
 • Landingssider
 • Skjema

Kontroll

Det beste med digital markedsføring er at alt vi gjør er målbart, og vi vil hele tiden kunne sjekke om vi er på riktig vei eller må vi forandre taktikken. Vi optimaliserer hele tiden for å nå de målene som er satt. Et av de vanligste verktøyene vi bruker å sjekke om vi når målene er Google Analytics.

Kilder:

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. “Digital Marketing: Strategy, implementation and practice”. 6 utg. UK: Pearson.

https://ludensgruppen.no/blogg/hva-er-digital-markedsforing

Leave a Reply