Category Archives: OKR

OKR

Category : OKR

OKR er et verktøy vi kan bruke for å komme i gang når vi skal åpne nettbutikk. Det er viktig å ha forståelse for OKR  og hva det står for, hvordan vi kan bruke verktøyet og hva slags utfordringer vi kan møte underveis.

Jeg vil fortelle litt om OKR i dette blogginnlegget, hva som er bra med det, hva brukes den til og hvorfor vi burde ta det i bruk.

Et bilde som inneholder tekst, kart, tegning

Automatisk generert beskrivelse

OKR er styringssett som blir benyttet av mange anerkjente organisasjoner som Amazon, Google, Facebook og andre. I Norge finner vi selskaper som Deloitte og Finn.no som tar også i bruk OKR.

OKR er et styringssett som hjelper bedrifter til å nå sine mål. Utrykket OKR står for Objective Key Results og brukes til å besvare to spørsmål:

Objective : hva er det vi ønsket å oppnå?

Key Results: Hvordan vi skal gjøre det?

Objective skal inspirere oss og forteller hva vi ønsker å oppnå. Det kan vare 30 salg den første måneden etter at vi har opprettet nettbutikken. OKR er kortsiktig, for eksempel den kan gjelde i tre måneder. Eksempel på objective kan vare: «doble omsetning i løpet av neste kvartal».

Key results og Objectives

Key results er målbare resultater som viser til om vi gjør alt det vi skal for å nå Objectivet. Målene burde vare så høye som mulig for at vi skal arbeide hardt for å nå de.

Får å nå resultater vårt 30 salg den første måneden må vi opprette en velfungerende nettbutikk, så må vi reklamere oss ved hjelp av forskjellige annonseringer, Facebook og Instagram. Dette er sentrale aktiviteter som tar oss noen steg nærmere Objecives . Når man kommer til gjennomføringen så er det viktig med struktur. Det viktigste er at vi oppnår målene som er satt og det er viktig at vi setter i gang med de viktigste aktivitetene. Alle som er involvert må følge med på planen og jobbe beinhardt mot sluttresultatet ellers hvis de ansatte går rundt uten felles målsetning så er sannsynligheten for å lykkes betraktelig redusert.

Vår foreleser Karl Philip Lund snakket om å sikre riktige prioriteringer og ikke miste fokus i bedriften. Han sa at til hver tid burde det være synlig hva de andre medarbeidere i team jobber med. Dette er mulig å gjøre ved å vise til sine prioriteringer, ha fokus på oppgaven og gjøre seg synlig for andre. Som sagt tidligere er det viktig at alle jobber mot samme mål, og denne strategien vil skape gode resultater.

Karl Philip Lund skrev på Inevo sine hjemmesider: «Talentfulle og engasjerte mennesker ønsker å jobbe i organisasjoner der deres personlige mål samsvarer godt med bedriftens verdier og mål.

Talentfulle mennesker liker å sette høye mål og bli målt på fremdriften. Organisasjonen som blir vant til å sette høye mål og jobbe hardt for å oppnå målene skaper suksesshistorier» (kilde: Inevo)

Hvorfor skal vi bruke OKR

OKR gir et klart bilde av det som må gjøres, det er viktig å innføre OKR  fra øverste ledelsesnivå og videre til alle som kan gjøre sin del for å komme i mål.

På Inevo har de listet opp hvorfor det er fordelaktig med bruk av OKR:

-Å nå de viktigste målene for bedriften

-Alle i bedriften vet hva som er viktig for bedriften

-Du kjenner til hvordan andre ligger an i forhold til målene

-Alle i bedriften vet hva som foregår

Det er første gang jeg hører om OKR selv om jeg har jobbet i mange forskjellige bedrifter. Ledelsen snakker ofte lite om felles mål og hvordan vi ansatte kan bidra med til å komme i mål. Det er vanligvis de som sitter i ledelsesnivå som snakker om mål og delmål. Det burde vært obligatorisk for alle bedrifter å innføre denne typen organisasjons styring. Ansatte vil sikkert gjøre sitt beste for bedriften som vil gjøre at miljøet vil forbedres fordi alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet.

https://www.karabin.no/aktuelt/tallenes-tale-slik-kan-maalstyring-gi-maalbare-resultater/