Monthly Archives: juni 2020

Performance marketing

Category : Markedsføring

Performance Marketing er målbar markedsføring der resultatene styrer aktiviteten. Det er resultatbasert markedsføring som sikter på å maksimere og sikre lønnsomhet. Den går på tvers av de vanlige skillelinjene mellom medier, kanaler, formater og prismodeller. Det er fokus på å optimalisere kampanjen.

Performance marketing er det motsatte av massekommunikasjon der vi ønsker å treffe målgruppen med individuelt tilpasset budskap mens performance marketing handler om å treffe hver enkelt forbruker med et individuelt tilpasset budskap, måle markedsføring ut ifra resultater og kunden betaler på resultatene i kampanjen sin.  På denne måten sørger Prformance Marketing for en god ROI eller investeringsavkasting. Performance marketing fungerer ikke i faste budsjettrammer fordi innsatsen bestemmes av resultatene. Kunden kan velge nivå de ønsker å starte med og ekspandere underveis i kampanjen. Hvis kampanjen presterer dårligere enn forventet da kan kunden ta pengene fra kampanjen. På denne måten se på ROI og vurdere hvilke kanaler og kampanjer gir resultater og omdirigere budsjetten.

I performance mararketing er det fokus på rapportering av konkrete resultater og vi ser hvilken verdi som er generert fra kampanjen. Dette er svært kostnadseffektiv måte å drive markedsføring på.

Med denne typen markedsføring kan vi rette ulike budskap og annonser til ulike typer publikum, eks på det kan være å rette budskap til kunder som er på ulike stadier i kjøpsprosessen, det å hjelpe kunden å komme et steg nærmere handling. Som en viktig del av denne typen markedsføring er å segmentere annonser etter kjønn, alder, interesser osv.

I performance marketing er det viktig å samle inn målbare data for disse vil hjelpe til å effektivisere markedskampanjen. Data vi trenger er tall på salg, klikk og antall registreringer. Det er viktig å samle inn data fortløpende. Det kan være klikk på en knapp, utfylling av kontaktskjema, visning av video, kjøp eller nedlastning av et dokument. Det er viktig å bidra med aktiviteter som støtter virksomheten, bidra med og øker innsatsen der det er behov for at aktiviteten skal ha mest effekt.

 Dette er de vanligste resultater som omtales innen performance marketing:

 1. CPM (cost per mille, eller kost per tusen) det er prismodell som baserer seg på antall ganger annonsen din vises til en person. Eksempel på det er retargeting og bannerannonsering i nettaviser.
 2. CPC (cost per click, kost per klikk) du betaler hver gang noen klikker på annonsen din. Hvis vi skal annonsere via Google Ads så baserer den seg på denne prismodellen, og prisen er avhengig av kvaliteten per annonse og landingsside den leder til. Prisen per klikk vil variere ut ifra konkurransen på søkeordet du ønsker å bli synlig på, kvalitetten på hjemmesiden du peker til og annonsen.
 3. CPL (cost per lead, kost per lead) tilbyderen tar betalt for antallet konkrete henvendelser fra potensielle kunder (leads) som annonsen genererer.  For å kunne sette en realistisk pris må man først regne ut hva en ny kunde er verdt (i snitt). Salgsavdelingen din kan også være behjelpelig med å si noe om hvor mange leads de trenger for å kunne gjøre ett salg. Hvis en ny kunde er verdt NOK 100 000 og salg i snitt selger til 1 av 4, vil et lead være verdt NOK 25 000. Dette vil da være grunnlaget for å forhandle fram en pris begge parter er komfortable med. OBS: Dere må også bli enige om kriteriene for hva et lead er, og ikke minst, hva et kvalifisert lead er. 
 • CPA (cost per action, kost per handling) du betaler når en handling skjer, som et salg, eks på dette er affiliate marketing. Performance marketing tester og måler ulike strategier, optimaliserer kampanjen underveis. På denne måte sikrer man gode resultater. Det er viktig å justere og tilpasse under kampanjen: målrettingen, budskapet, kostnadene. Derfor er det viktig med høyfokus og tempo.

 Affiliate marketing (“Dette er en form for markedsføring der en nettbasert forretning belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende eller kunder som   formidles til forretningen. For eksempel kan en eier av en nettside eller blogg omtale et produkt eller en leverandør med en lenke til forretningens nettsted.” 
– Wikipedia

Kilder: https://www.omegamedia.no/performance-marketing


Markedsføring på Google og sosiale medier

Category : Markedsføring

Markedsføring på Google eller SEM står for Search Engine Marketing betyr egentlig markedsføring på alle søkemotorer. I tillegg til Google finnes det andre søkemotorer som Bing og Yahoo, men Google er den som dominerer.

SEM har to komponenter: SEO og PPC

SEO står for Search Engine Optimization, eller søkemotoroptimalisering. Dette er tiltak som har hensikt til å sørge for at din side kommer høyt opp som mulig i det organiske søketreff på Google

PPC står for pay-per-click og er betalings modell for annonsering på Google.

SERP står for Search Engine Result Page eller søkeresultatside på Google.

Når vi søker så får vi treff i to forskjellige databaser. Google sin søkeindeks som består av stor del av alt innhold på Internett og annonsedatabasen med betalte annonser.

Resultat på søkeord eller fraser har forandret seg over tiden, den inndeles i fire elementer. Øverst står betalte annonser, til høyre vises ofte en faktaboks og under de betalte annonsene finner vi de organiske treffene. Hvordan de organiske treffene rangeres bestemmes av søkemotorens algoritmer.

Målet er å få nettstedet vårt øverst på søkemotorens resultatside. Da vil relevante kunder finne og kontakte oss når de søker etter produkter eller tjeneste som er relatert til virksomheten vår. Det vil si høyere søkerangering oversettes til flere leads og inntekter til virksomheten vår.

Det som er felles for alle søketreffsidene er at de er en blanding av annonser og ekte søk. Det vil si det er to måter man kan fremme et budskap, enten ved å betale for annonse eller ved å arbeide for å få gode og gratis oppføringer. Ca. 70% av trafikken på Google er det organiske søketreffet mens 30% treffer på annonser. Det er forskjellige ting vi søker på, hvis vi skal kjøpe nytt TV da kommer vi til

å kikke mer enn 30% på annonsene, men hvis vi søker på «hud utslett« da er det mer enn 70% som ser på det organiske søketreffet.

Det som er mer lønnsomt er å være synlig i det organiske søkefeltet enn å kjøpe annonser. De aller fleste velger å ha så god organisk synlighet som mulig og supplerer det med annonser på enkelte søkeord.

PPC- annonsering på Google

Betalt annonsering på Google eller Google AdWords 

PPC er en utmerket strategi for å beholde tilstedeværelse i søkeresultater, men det er viktig å engasjere seg for å øke rangering med SEO. Det er mange som har bare denne annonseringen på nett men hvis de kunne legge til SEO så kunne de utrette enda mer.

Hvis man ønsker å øke rangeringen raskt kan PPC drive relevante leads til nettstedet ditt med en gang annonsen din går live. Det beste med Google ads annonsering er at du betaler bare når folk klikker på annonsen din, det betyr at du ikke kaster penger selv om folk som ikke er interessert ser annonsen din. Annonsering på Google er avansert, det vil si vi har målrettingsalternativer som lar oss finjustere annonsen vår mot målgruppen vår.

Vi kan segmentere og velge ut målgruppen ut ifra demografi, plassering eller typen enhet de bruker.

Annonsøren selv bestemmer hvor mye han ønsker å by for et klikk, hvis det er flere som ønsker å annonsere på et søkeord vil en kombinasjon av pris og kvalitetsscore bestemme rekkefølgen annonsene kommer på.

Quality Score er et tall mellom 1 og 10 som Google bestemmer, tallet bestemmes av hvor relevant landingssiden er i forhold til søkeord og teksten i annonsen. Annonsøren kan sjekke i GoogleAdWords hvor høy Quality Score er på den enkelte annonsen. Annonserekkefølgen styres av en rangering som kalles Ad Rank. En annonse som få kunder klikker på vil få en dårlig Quality Score.

For å lykkes med Google AdWords er det tre faktorer som er viktige:

 • Søkeord

Annonse på Google knytter seg til et søkeord eller søkefrase. Vi har bestemt oss å selge naturlig kosmetikk og vi skulle gjerne at annonsen skulle komme opp når kunden søker: naturlig kosmetikk, naturlig natt krem/ dag krem/, og en rekke andre søk

 • Annonsetekst

Formatet på annonseteksten på AdWords er 30+ 30 tegn på overskriften og til sammen 80 tegn på teksten under.

 • Landingsside

Landingsside er den siden brukeren kommer til når han klikker på annonsen. Det er mange som har dårlig landingsside, derfor vil ikke AdWords fungere som forventet.

Søkemotoroptimalisering (SEO)

SEO er svært effektiv markedsføring hvis den gjøres riktig.  SEO refererer til en rekke strategier som er designet for å øke din rangering, det vil si at det er en strategi som tar i bruk algoritmer og Google bots og får de to å samhandle med nettsiden vår og treffe folk som søker etter produktene/tjenester vi selger.

Det viktigste er å nå til folk, fordi 75% av mennesker som søker har ikke lyst å se mer enn første side på Google. Selv om vi har den best designede nettsiden men hvis den ikke kommer på Googl sin første side vil de fleste aldri finne produktene dine uten at man betaler dyrt for det. Bedrifter som gjør det bra bruker store ressurser for å holde seg på første side til Google, de bruker sine viktigste søkeord.

Hvordan rangere og komme seg høyere i Google?

For å rangere høyt i søkeresultatene kan vi bruke mange SEO strategier:

 • Lage kvalitetsinnhold som vi gi svar på kundenes spørsmål
 • Page speed, renskriv nettstedets kode og forbedre lasting av siden
 • Få blacklinks fra anerkjente nettsteder
 • Forbedre nettstedets design og navigasjon for å forbedre brukerens opplevelse

Markedsføring

For å øke søkerangering og hjelpe potensielle kunder til å lære mer om virksomheten vår må vi inkludere innhold i vår digitale markedsføringsstrategi. Godt innhold, tracking på siden og godt designet brukeropplevelse gir større avkastning enn tradisjonelle markedsføringskanaler.

En viktig del av innholdsmarkedsføring består av kvalitetsinnhold. Kvalitetsinnhold inneholder målrettede søkeord som er relatert til virksomheten vår og svarer på kundenes spørsmål som igjen hjelper oss å oppnå høyere rangering.

Sosiale medier

Det å vare synlig i sosiale medier er like viktig som synlighet i søkemotorene. De fleste re synlige på sosiale medier og bruker kanaler som: Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn . Dette er de største plattformene der vi kan markedsføre vår virksomhet.

På sosiale medier møter vi eksisterende og fremtidige kunder, vår oppgave er først og fremst å skape relasjoner med dem, svare på spørsmål om produkter/ tjenester direkte på sosiale medier.