Monthly Archives: mai 2020

DIGITAL MARKEDSFØRINGSSTRATEGI

Category : Uncategorized

Digital strategi | Vi hjälper dig lyckas digitalt med en effektiv ...

Digital strategi for min del handler om hvordan den enkelte bedriften ønsker å bruke digitale virkemidler og hva slags tiltak og strategi bedriften bruk for å komme i mål.

 • Mål viser hva bedriften ønsker å oppnå (eks er utvide horisonten og mer salg ved hjelp av digitale medier).
 • Strategi hvilken retning bedriften skal velge for å komme i mål (eks jobbe med å få gratis marketing på Google)
 • Taktikk hvilke grep bedriften må ta for at strategien skal fungere
 • Tiltak viser til forskjellige grep som må til for at taktikken skal i gang settes

Målsettinger i en digital strategi

De aller fleste virksomheter har mange av elementene i en digital strategi til stede men de må være koblet sammen i et strategisk dokument, hvis ikke så blir det vanskelig å måle resultater og være konsekvent i utføringen.

En digital strategi og dens taktikker

Målsetting

Det er mange mål en bedrift kan oppnå ved bruk av digitale strategier. Målsettinger kan man definere som overordnet (eks ved hjelp av digitale kanaler så skal vi øke salget) og så gå enda mer konkret i det ved å knytte overordnede mål til enkelte kanaler:

 • Å spre informasjon, finne nye kundegrupper, øke kjennskap til bedriften via Facebook
 • Å påvirke holdninger, øke salget, styrke omdømmet via Google
 • Å påvirke holdninger, styrke omdømmet via Instagram

Vi kan ta i bruk SMARTE mål, det er mål som er Spesifikke, Målbare, Attraktive, Resultatorienterte og Tidsbaserte.

SMARTE mål er en del av prosessen, det er enkelt for alle i virksomheten å følge fremgang, de forenkler prosessen ved å sette inn tiltak for å oppnå målene. Dette er eksempler på gode SMARTE mål:

 • Vi skal ha tre topp plasseringer på søkeord «naturlig kosmetikk» på Google de neste seks måneder
 • Vi ønsker å øke nettsidetrafikken med 40% og få fra 100 til 500 besøk på nettsiden, innen 01.07.2020

  For å oppnå målene skal vi sette inn utarbeidede tiltak i de utvalgte kanalene og bruke OKR og KPI ene.

OKR (objective key results) er nøkkelresultater som viser om du har nådd målet dit, de er ganske ambisiøse og store mål

KPI (key performance indikator) er resultatindikatorer som brukes til å kontrollere at du er på sporet. Vi kan også si at KPI er spesifikke beregninger som brukes til å spore ytelse for å sikre at du er på rett vei.

Strategi

For å oppnå de målene vi er ute etter kan vi bruke flere strategier som skal veilede virksomheten i riktig retning, vise retningslinjer og målene som er satt. Det finnes flere former av strategier vi kan velge mellom:

Blue ocean strategy

Den går ut over den eksisterende virksomheten i nye markeder og ser etter steder i markedet der konkurransen er liten. Strategien går ut på differensiering og lavere kostnader, der vi møter potensielle markedsmuligheter og etterspørsel. Denne modellen gir muligheter, vekst og lønnsomhet til bedriften.

Business model canvas

Dette er en mal bedriften bruker i oppstart fase som skal dokumentere eksisterende forretningsmodeller og utvikle dem. Forretningsmodellen består av 9 elementer som viser til innsikt om kunder, verdivurderinger av bruk av kanaler, bedriftenes verdi, proposisjoner og hvordan virksomheten tjener penger.

Strategi

Det er forskjellige strategier vår bedrift kan bruke får å oppnå de målene vi har satt for oss. Vi kunne velge mellom digital markedsføring og inbound marketing (det er en helhetelig markedsstrategi som fokuserer seg på vekst ved å tiltrekke trafikk). Investeringsnivået og hvilken målgruppe vi ønsker å nå til bestemmer hvilken strategi vi velger.

Outbound marketing er den tradisjonelle markedsføring, den handler om å sende ut budskap og håpe at den treffer kunder via telefonsalg og reklame i massemedia (tv reklame, radio reklame) altså budskapet skyves frem til kunden. Den viktigste markedsføring kanalen vi bruker til å pushe er Facebook, men det er andre kanaler som vi kan bruke etter behov som:

 • Instagram som vi kan bruke for å profilere mer merkevaren
 • YouTube som kan brukes til å nå ut til yngre målgruppen
 • LinkedIn som retter seg mot B2B eller jobbsøking
 • Twitter er kanal du kan bruke til din politiske påvirkning

Inbound marketing handler om å trekke seg potensielle kunder når vi leverer det de er ute etter i form av nyttig og relevant innhold på nett. Det får kundene til å komme til oss ved å gjøre oss mer synlig på nett. Vi kan tiltrekke oss kunder når vi f.eks. blogger, tar i bruk sosiale medier, søkemotor optimaliserer og e-bøker. For oss er det viktig å konvertere de besøkene til leads og det kan vi oppnå ved å tilby innhold av stor betydning for dem slik at de er villige å gi fra seg kontaktinformasjon og fylle ut skjema, de får informasjonen som gratis e- bok.

Når vi har skaffet oss e-poster så kan vi selge / rette oss mot de rette kundene. Når leads er blitt til kunder, er det viktig at vi beholder våre kunder for de er det viktigste for oss. Vi gjør det ved å holde dem interessert for våre produkter ved å tilby relevant innhold som blogginnlegg, e.-bøker, nyhetsbrev, yter god service og sender dem gode tilbud.

 Vi har laget egen Facebook side der vi publiserer nye, interessante og informative artikler som vi finner på nett om naturlig kosmetikk, de som er venner og kunder kan på Facebook siden legge sine kommentarer og dele sine erfaringer, anbefale våre produkter hvis de vil.

Google er den viktigste markedskanalen, de potensielle kunder er her og det er her pull strategien blir brukt. Du trekker ut informasjonen brukere trenger og på denne måten markedsfører deg mot kundenes etterspørsel. Google gir informasjon som du har lagt ut til dem som etterspør informasjon når de søker det og du får en god konverteringsrate. Det er to måter du kan bli synlig på Google:

 • Man kan jobbe med web siden og innholdet da får du gode plasseringer som er søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Man kan kjøpe annonser gjennom Google ADWords, det vil si at du ikke betaler for å ha annonsen stående men de som klikker seg på landingsiden gjør det
Hva er inbound marketing metoden?

Hvilke metoder bruker vi for å nå målene?

Det er viktig å velge en av tiltakene til en kanal, vi må finne ut hvilken målgruppe vi skal nå, hva vår virksomhet representerer og ut fra det velger vi kanalen De kanalene vi kan velge mellom er:

Markedsføring på Google:

 • SEO -Search Engine Optimazation er tiltak for å få gode og gratis oppføringer på Google
 • PPC- Pay Per Click eller Google Ads, er annonser på Google

Markedsføring I sosiale medier:

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram

Dialog markedsføring:

 • SMS markedsføring
 • Epost markedsføring
 • Facebook Messinger

Innholdsmarkedsføring:

 • Blogg (tiltrekke brukere til nettsiden med relevant innhold)

E- postmarkedsføring:

 • Nyhetsbrev
 • Automatiske utsendelser av e-post

Konverteringsoptimalisering:

 • CTA (Calls-to-action)
 • Landingssider
 • Skjema

Kontroll

Det beste med digital markedsføring er at alt vi gjør er målbart, og vi vil hele tiden kunne sjekke om vi er på riktig vei eller må vi forandre taktikken. Vi optimaliserer hele tiden for å nå de målene som er satt. Et av de vanligste verktøyene vi bruker å sjekke om vi når målene er Google Analytics.

Kilder:

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. “Digital Marketing: Strategy, implementation and practice”. 6 utg. UK: Pearson.

https://ludensgruppen.no/blogg/hva-er-digital-markedsforing

Å lage nettbutikk ved hjelp av Shopify plattform

Å lage nettbutikk ved hjelp av Shopify plattform var ganske enkelt sammenlignet med lignende plattformer som finnes i dag på nett. For å lage vår nettbutikk så brukte vi en ferdig webside mal/tema som heter Boundless. Den innehold omtrent riktig tekst og produktplasseringer slik vi ønsket det samt designmessig passet den bra. Det som var litt utfordring for oss er å skaffe all informasjon fra leverandøren vår når det gjelder bilder og beskrivelse av produkter samt at det måtte oversettes riktig siden leverandøren vår er fra utlandet.

Å forstå selve oppsettet i Shopify er ikke helt enkelt for de som bruker det første gang, man bruker litt tid og undersøker hvilke funksjoner som den inneholder og hvordan de fungerer og hvordan er ting koblet sammen. Man må også bruke en del koding for å få noen ting til å fungere, heldigvis finnes det god Shopify hjelp på deres web side samt gode veiledninger som viser prosessen. Det som spesielt hjelper er video som vise steg for steg hva man må gjøre. Selv noen av koder som ligger der ute på Shopify web siden fungerer ikke helt som de skal så da må man gå videre til forskjellige forum som beskriver ting på en annen måte eller gir deg andre koder med samme funksjoner. Det kan lett gjøres design tilpasninger gjennom selve Shopify plattform slik som farger og tekst type man har på web siden sin. Det som er griet er at strukturen som ligger bak design som vi ser er ferdig utarbeidet og koblet sammen av Shopify så det er lett å lage en web side og man er sikker at ting vil fungere.

Man må planlegge hvordan en webside eller nettbutikk skal se ut, hva skal den inneholde og hvilken informasjon som er nødvendig å ha. Man må planlegge hvor ting skal stå og hvordan for eksempel produkter skal presenteres. Man må ha gode bilder av god kvalitet for dette er det første som tiltrekker oppmerksomhet til et produkt samt bra tekst som beskriver produkter.

Shopify tilbyr sin egen domene navn som er gratis men det som er litt uheldig og som ikke ser så proff ut er at man får en shopify.com på slutten av domene, dette kan virke litt langt og ikke så proff for kunder, både når det gjelder å huske en webside navn og ser litt dårlig ut på en reklame for eksempel. .com er heller ikke så norsk siden vår hovedmarked er Norge og Skandinavia. Derfor kjøpte vi vår egen domene som heter www.naturlig-vakker.no. Det var ganske greit å koble sammen vår egen domene til Shopify plattformen. Vi måtte gjøre forskjellige tilpasninger under domene navn leverandøren slik at domene kobles riktig og at den fungerer riktig med Shopify.

Når alt var designmessig ferdig så var det å koble betalingstjeneste Stripe til vår nettbutikk. Dette er også en prosess i seg selv, for å kunne gjøre dette var det en vilkår å åpne en bankkonto og hente nødvendig informasjon fra banken som skal brukes ved opprettelse av Stripe konto. Dette var også forholdsvis enkelt prosess der man går gjennom forskjellige godkjenninger i selve prosessen. Når Stripe konto var ferdig laget så var det å koble det sammen med vår Shopify nettbutikk som er også en automatisert prosess.

Etter at Stripe er koblet til og når vi testet om nettbutikk fungerer, om alle funksjoner fungerer og om betalingsprosess fungerer så var det neste å lage vår Facebook side som en presentasjon for vår nettbutikk eller vår bedrift. Dette er mer eller mindre ganske enkel prosess der man må legge in informasjon i forbindelse med vår nettbutikk. Vi har også opprettet vår gruppe side som skal samle medlemmer med interesser til det vi selger. Tanken er at via denne gruppen sprer vi informasjon om våre produkter, dette skal gjøres på en tilpasset og ikke så aggressiv måte, tanken her er at vi gir informasjon som ikke har så mye direkte forbindelse med våre produkter men skal gi innsyn i fordeler til produkt type vi selger. Når vår Facebook side var ferdig laget så har vi koblet vår Shopify nettbutikk til Facebook nettbutikk slik at produkter automatisk overføres fra vår nettbutikk til Facebook nettbutikk. Dette er veldig bra innarbeidet system som automatisk oppdaterer produktene på Facebook nettbutikk etter at vi oppdaterer produkter på vår egen nettbutikk.

Etter at dette var ferdig så har vi koblet vår nettbutikk til både Google Analytics og Google Tag Manager. Her kan vi ved hjelp av disse verktøy måle forskjellige parametere på vår side slik antall mennesker som besøker vår nettbutikk, til hvilken tid, fra hvilket land osv. Dette er veldig brukbart siden dette fører oss i riktig retning og vi kan justere vår nettbutikk etter kundens ønsker og deres oppførsel som vi kan lese ut ifra parametere vi får fra Google Tag Manager og Google Analytisc.

Vi holder på å lage trafikk på vår Facebook nettbutikk og vår Facebook gruppe og få nye medlemmer ved å være aktive her. Når vi får mer medlemmer med interesser for våre produkter så kan vi skape mer salg på vår nettbutikk. Dette er en bra måte å finne kunder som har interesser for våre produkter. Vi også reklamerer via andre kanaler, finn.no, blogger om produkter,  Facebook ads som koster en del, Vi prøver å finne eksisterende grupper på Facebook som har lignende interesser som vi og som tillater reklamering, der presenterer vi våre produkter eller prøver å få kunder til vår Facebook side eller Facebook gruppe. Vi har hatt ett salg som gikk via vår Facebook nettbutikk der kunden ble overført fra vår Facebook nettbutikk til vår egen nettbutikk, hele kjøpsprosessen gikk greit og problemfritt, vi fikk melding fra Stripe om at transaksjonen ble utført og at pengene vil komme på vår konto i løpet av et par dager og det stemte også, pengene kom på vår bankonto 2 dager etter.

Jeg vil anbefale Shopify plattform til alle som ønsker å starte en nettbutikk, det er ganske enkelt, med veldig lave kostnader bundet til opprettelse av nettbutikk der man får en kostnadsfritt prøveperiode på 3 måneder.


Growth Hacking

Category : Uncategorized

Growth hacking

Et bilde som inneholder tekst, kart

Automatisk generert beskrivelse

Growth hacking er metoden som verdensledende selskaper bruker for å vokse superraskt. Det er en kostnadseffektiv og innovativ mote å øke virksomheten på.

Spotify, Snapchat , DropBox er noen av de mest kjente selskaper som har vokst i et voldsomt tempo. De har benyttet seg av nye arbeidsmetoder.

Vekst handler ikke bare om økt salg, det er like viktig å få flere besøk, skape gode kundeopplevelser og bevare sine kunder på et minimalt budsjett. Dette er noen av grunner som skaper vekst uansett om du er i en start up fasen eller om du er i et etablert selskap.

 Growth hacking er en arbeidsmetode som gjør deg proaktiv i det å skape målrettet vekst og hindre deg å bli passiv i drift og vedlikehold av kunder.

Hvem er en Growth Hacker?

Growth-Hacking 101

Når bedriften ønsker å skaffe og beholde sine kunder ved bruk av kreative og billige strategier da ansetter de en som kan bidra med å bygge opp brukerbasen. En growth hacker er en kreativ markedsfører som integrerer data-drevet og adaptiv kultur for å forberede digital markedsføring resultater. Ved hjelp av tradisjonell markedsføring som e-postmarkedsføring, søkemotoroptimalisering og A/B- testing klarer de å konvertere besøkende til brukere. I tillegg til det «vekst hackere» har tekniske sider som koding, rammeutvikling. Konsept «vekst hacking» fungerer på tvers av en rekke ferdigheter som søkemotor annonsering og markedsføring, sosiale medier plattformer, innhold & kreativ markedsføring, e-post markedsføring, henvisning, ordninger, osv. «Vekst hackere» er flinke til å bygge opp merkevarens bilde på ulike nettverksplatfttormer som Facebook og Twitter.

De bruker data til å spore etablering distribusjon og deretter virkningen av visse taktikk slik at de kan bruke disse dataene til å lede smart til en beslutning

Et bilde som inneholder enhet

Automatisk generert beskrivelse

Grunnleggende ferdigheter i Growth Hacking

Sosiale medier ( Facebook, Twitter, Instagram, Pintrest, LinkedIN, etc.)

-Søkemotor markedsføring

-Kreativ markedsføring (evne til å tenke ut av boksen og ha selvtillit til å prøve ut nye tilnærminger)

-Software Engineering og Automasjon

Verktøy for Growth Hacking

 • Administrere og overvåke sosiale medier
 • Verktøy for å utløse tilpassede e- postmeldinger basert på brukerens virkemåte
 • CRM- platform salgs team, for å administrere arbeidsflyt, spore avtaler
 • E-post markedsføring, automatisering av programvare
 • Verktøy for å tilrettelegge for klientkommunikasjon via e-post/chat/video konferanser
 • Ad management verktøy for å designe annonser, A/B testing, destinasjonsside optimalisering osv.

Sosiale medier & Growth Hacking

Sjansene for at noe publisert på nettet vil bli delt på nytt og nå nye brukere, påvirke enkelte personer eller organisasjoner med tilgang til store eller strategiske målgrupper er viktig. Det er viktig å forbedre kunde-erfaring med merkevaren din. Det som er også viktig for en Growth Hacker er ved gjennomgang av innhold Analytics å forstå hvilke emner, verdier eller følelser er viktige for publikum og bygge strategi rundt disse. Det er viktig å kjenne godt til merkevaren.

Vellykkede Growth Hacker historier

Airbnb opplevde sin største vekst da selskapet   implementerte Craigslist for å øke sin database. Det er et godt eksempel på bruk av andres plattform. Craigslist var på den tiden den største forum der folk kunne leie et hus. De begynte å plassere sine egne tilbud på Crasigslist med en lenke til deres egen plattform for potensielle leietakere som søkte mer informasjon. På denne måten klarte de å tiltrekke seg mange kunder.. Airbnb anbefalte for sine brukere å legge opp sine oppføringer til Craigslist og på denne måte skape inngående linker til Airbnb. Ved bruk av dette så fikk de flere brukere uten å bruke tusenvis av dollar. Nå er Airbnb den mest populære plattformen som er i bruk når kundene er på jakt etter overnatting

LinkedIn hadde langsomt vekst, til å begynne med var det bare 20 registreringer per dag men i dag ser vi selskapet med 400 millioner brukere i mer enn 200 land. Det som gjorde suksess var at LinkedIn implementerte en hacking teknikk som gjorde at brukeren kunne lage offentlig profil. LinkedIn genererte massiv trafikk som trakk nye brukere.

YouTube begynte som en plattform for å dele videoer og vokste fra det til den nest største søkemotoren i verden etter Google ved å bruke denne vekst hack teknikken. Dey et enkelt for brukere å laste opp videoer og dele dem med verden. Når du besøker YouTube og ser en video da får du en integrert kode og du kan dele video på blogg elle sosialt nettverk hvis du vil.

Kilder brukt:

https://medium.com/@trendsnj/growth-hacking-2020-all-you-need-to-know-28053b4756c

Dybdeinnlegg om digital markedsføring

Category : Markedsføring

Når jeg møter nye selskaper for å gi dem råd om vekst, det første spørsmålet jeg får er: “Hvilken taktikk skal jeg bruke til å vokse virksomheten min?” Først ville jeg prøve å gi et svar. Men det føltes aldri riktig. Tross alt, jeg bare møtte denne personen og visste nesten ingenting om deres virksomhet eller kunder. Enda viktigere selv om jeg begynte å innse at spørsmålet vanligvis stammet fra søket etter en hemmelighet, eller tips om en vekst taktikk som skulle låse opp deres vekst problemer. Mitt svar på det spørsmålet siden da har endret seg. Jeg trekker skuldrene og sier “Jeg aner ikke.” Mitt svar nå er vanligvis møtt med et blikk i ansiktet som om jeg bare slo vinden ut av seilene deres. Etter at jeg forlater den pinlige stillheten hengende i noen øyeblikk, følger jeg opp for å be dem slutte å lete etter taktikk først, og istedenfor å begynne å fokusere på å etablere en vekstprosess.

Det er 4 følgende grunner til at jeg legger vekt på prosessen først og taktikk andre.

1.Growth Is The Sum Of A Lot Of Small Parts

Internett elsker å få innsikt over historier om vekstkurver som ser ut som nedenfor. Som et resultat alle har en tendens til å fokusere sin oppmerksomhet på hva som skjedde rett før det ser ut som veksten begynte å eksplodere. Nok en gang, på jakt etter den eneste tingen som låste opp en eksplosjon av vekst. Hva vi egentlig bør være interessert i var hva var alle de tingene de gjorde før det punktet i kurven? Hva er alle de tingene de gjorde etter for å holde den veksten i gang? Hvordan fant de alle disse tingene?

Realiteten av vekst er at det aldri er en sølvkule. Dette betyr ikke at du ikke vil ha eksperimenter som gir bedre resultater. Det vil du absolutt. De fleste avvik skyldes kombinerte lærdommer av en haug med tidligere eksperimenter. De kommer fra å kjenne kanalen, produktet og kunden bedre enn noen andre på markedet og ta informerte risikoer basert på disse erfaringene. Folk som har en tendens til å fokusere på taktikk først, har en tendens til å også se etter sølvkuler. De hopper rundt til den nyeste og største taktikken eller kanalen de hørte om å lete etter potten av gull på slutten av regnbuen i stedet for å sette tid i å lære av eksperimenter og ta smarte beslutninger basert på disse erfaringene. De skraper overflaten i en haug med forskjellige områder, men borer aldri dypt nok til å finne oljen.

Konklusjon: Du trenger en prosess som kontinuerlig skal generere nye vekstideer, teste dem effektivt, lære av dem effektivt og bruke disse lærdommene til å navigere mot å låse opp kontinuerlig vekst.

My Conclusion: Since there is no constant growth, at some point the growth will stop or turn direction and start to go down. It may happen for a short period of time, we can call this points for milestones or separators of growth. We can analyze these micro processes between separators, not separators themselves, evaluate them, ask questions and find the answers for each of them. With these answers we can build a picture that we can better understand and draw conclusions which will make it easy for us to make a better decisions next time.

2.Rate Of Change akselererer

Hvis du ser på de siste 18 månedene, har hver store kundeoppkjøpskanal gått gjennom noen grunnleggende endringer. Her er bare noen av kanalene med noen av endringene:

Hva fungerte på Facebook for 3 måneder siden, fungerer ikke i dag. Det som fungerer i dag, vil sannsynligvis ikke fungere på 90 dager. Det samme gjelder for nesten alle store kanaler. Noen er tregere å endre enn andre, men det er sikkert en ting som de vil endre ettehvert. Hvis du ser på et makronivå de siste 15 årene, finner du to viktige trender. En, nye kundeoppkjøpskanaler vises raskere (diagrammet nedenfor plotter bare virale kanaler, så det er faktisk mer).To, sykluser av effektivitet skjer mye raskere.

Endringstakten i kundeoppkjøpsverdenen er rask, og den øker i fart. Vekstlagene må bli bedre og raskere samtidig for å ligge i forkant av konkurransen.

Konklusjon: Taktikk blir utdatert ekstremt raskt. Du trenger en prosess som kontinuerlig kan tilpasse taktikken din til det skiftende miljøet.

My Conclusion: Not all tactics have a need for change, some tactics works just fine and these should we keep and combine with new tactics or part of not working tactics, it is something like tactic mutation there only parts that do not adapt at the certain moment and do not works that need change to be adapted in to the working tactics or their parts. Let for example say that Facebook shop platform does cover only 30% of markets digital friendly potential, we do not know what else or what more their platform could cover, maybe they missing a major part that still is not recognized, we can se these behaviors if we look back before shop platform was established in Facebook. At this time in past Facebook potential was 100% covered. Compered with the present time we can see that Facebook potential in the past was not fully covered, as it is today. Adapting to marked needs is crucial factor in order to survive and gain new costumers. This means that Facebook did not change tactics, it just adapted their tactics to new marked needs and improved their functionality.

3.What Works For You,

Hva fungerer for deg vil kanskje ikke fungere for andre Hvis du er som meg, du sannsynligvis leser mye materiale om hva andre gjør for vekst. Det er en nøkkel når du gjør dette. Ta alt du leser som inspirasjon, ikke resept. Publikummet ditt er annerledes, produktet ditt er annerledes, og du kan se at forretningsmodellen din er annerledes.

Konklusjon: Du trenger en prosess som skal avdekke den unike kombinasjonen av ting som fungerer for produktet, publikummet ditt og forretningsmodellen din.

My Conclusion: Maybe some things that work for others will not work for me, maybe some things will work. We can adjust to the others processes and change only things that do not work for us, for example we can change the way things are presented or advertised to some groups of costumers, we may change the advertising and adjust it to our costumer group that did not worked before with old advertisements. It is valuable to keep working processes and only fixing dem a little bit then it is to creat a new ones from scratch. Here can we save a lot of resources.

4.You Need A Machine

Suksess for et vekstteam er ikke å finne en eneste vellykket vekst taktikk. Suksess er å bygge en vekstmaskin. En vekstmaskin har tre komponenter:

1.Skalerbar

2.Forutsigbar

3.Gjentagende vekst-maskin

En maskin er bygget for å produsere en stadig voksende engasjert brukerbase. Maskinen behandler taktikker. Prosessen lager maskinen.

Konklusjon: Taktikk først er å sette vognen foran hesten. Du trenger en prosess som vil hjelpe deg med å bygge en skalerbar, forutsigbar og repeterbar vekstmaskin.

My Conclusion: I could add one more factor to this machine and that is adjustable right after predictable. If we can add this factor to the growth machine we could adapt us to the different markets, costumer groups, products, prices and growth development rate.

Elements Of A Good Process

Vi bruker en bestemt prosess som jeg opprettet som er en del av gamle skolen Scientific Method, delvis Lean Startup, delvis mine egne innslag. Det er ingen rett eller perfekt vekstprosess. Den viktige delen er bare å ha en, holde seg til det, og forbedre den over tid.

Jeg tror at hver vekstprosess bør ha noen viktige elementer:

1.En måte å sette store mål mot de områdene som påvirker veksten din mest mulig.

2.En strukturert måte å stadig komme opp med vekst ideer og eksperimenter

3.En måte å prioritere disse eksperimentene

4.En måte å effektivt designe disse eksperimentene

5.En analyse av alle eksperimenter om den lyktes eller mislyktes

6.Deling av læringer på tvers av teamet og implementere dem tilbake i eksperimentlisten.

Få de 6 tingene riktig, og jeg tror du er på rett vei til suksess.

What is special about process?

Jeg får dette spørsmålet mye. Jeg blir også bedt om maler av alle dokumentene vi bruker. For å være ærlig, jeg tror ikke noe av det vi gjør er spesielt. Suksess fra en vekstprosess kommer fra å ha flid til å holde seg til prosessen, fordi 90% ikke gjør det. Prosessen er vanskelig og det kan være kjedelig. Det er lettere å avlede fra prosessen for å jage en annen skinnende utseende objekt. Ikke bekymre deg for å følge prosessen min nøyaktig eller ha de nøyaktige dokumentene jeg bruker. Fokuser på å etablere de ovennevnte 6 elementene i en prosess som fungerer for deg og teamet ditt.

Show me the process!!!!

Hvis du vil se hele prosessen i aksjon, kan du se en video av en presentasjon jeg ga detaljerom denne prosessen. Du kan også lese om hvert trinn i detalj i min Building A Growth Machine-serie.

Se min video her.OKR

Category : OKR

OKR er et verktøy vi kan bruke for å komme i gang når vi skal åpne nettbutikk. Det er viktig å ha forståelse for OKR  og hva det står for, hvordan vi kan bruke verktøyet og hva slags utfordringer vi kan møte underveis.

Jeg vil fortelle litt om OKR i dette blogginnlegget, hva som er bra med det, hva brukes den til og hvorfor vi burde ta det i bruk.

Et bilde som inneholder tekst, kart, tegning

Automatisk generert beskrivelse

OKR er styringssett som blir benyttet av mange anerkjente organisasjoner som Amazon, Google, Facebook og andre. I Norge finner vi selskaper som Deloitte og Finn.no som tar også i bruk OKR.

OKR er et styringssett som hjelper bedrifter til å nå sine mål. Utrykket OKR står for Objective Key Results og brukes til å besvare to spørsmål:

Objective : hva er det vi ønsket å oppnå?

Key Results: Hvordan vi skal gjøre det?

Objective skal inspirere oss og forteller hva vi ønsker å oppnå. Det kan vare 30 salg den første måneden etter at vi har opprettet nettbutikken. OKR er kortsiktig, for eksempel den kan gjelde i tre måneder. Eksempel på objective kan vare: «doble omsetning i løpet av neste kvartal».

Key results og Objectives

Key results er målbare resultater som viser til om vi gjør alt det vi skal for å nå Objectivet. Målene burde vare så høye som mulig for at vi skal arbeide hardt for å nå de.

Får å nå resultater vårt 30 salg den første måneden må vi opprette en velfungerende nettbutikk, så må vi reklamere oss ved hjelp av forskjellige annonseringer, Facebook og Instagram. Dette er sentrale aktiviteter som tar oss noen steg nærmere Objecives . Når man kommer til gjennomføringen så er det viktig med struktur. Det viktigste er at vi oppnår målene som er satt og det er viktig at vi setter i gang med de viktigste aktivitetene. Alle som er involvert må følge med på planen og jobbe beinhardt mot sluttresultatet ellers hvis de ansatte går rundt uten felles målsetning så er sannsynligheten for å lykkes betraktelig redusert.

Vår foreleser Karl Philip Lund snakket om å sikre riktige prioriteringer og ikke miste fokus i bedriften. Han sa at til hver tid burde det være synlig hva de andre medarbeidere i team jobber med. Dette er mulig å gjøre ved å vise til sine prioriteringer, ha fokus på oppgaven og gjøre seg synlig for andre. Som sagt tidligere er det viktig at alle jobber mot samme mål, og denne strategien vil skape gode resultater.

Karl Philip Lund skrev på Inevo sine hjemmesider: «Talentfulle og engasjerte mennesker ønsker å jobbe i organisasjoner der deres personlige mål samsvarer godt med bedriftens verdier og mål.

Talentfulle mennesker liker å sette høye mål og bli målt på fremdriften. Organisasjonen som blir vant til å sette høye mål og jobbe hardt for å oppnå målene skaper suksesshistorier» (kilde: Inevo)

Hvorfor skal vi bruke OKR

OKR gir et klart bilde av det som må gjøres, det er viktig å innføre OKR  fra øverste ledelsesnivå og videre til alle som kan gjøre sin del for å komme i mål.

På Inevo har de listet opp hvorfor det er fordelaktig med bruk av OKR:

-Å nå de viktigste målene for bedriften

-Alle i bedriften vet hva som er viktig for bedriften

-Du kjenner til hvordan andre ligger an i forhold til målene

-Alle i bedriften vet hva som foregår

Det er første gang jeg hører om OKR selv om jeg har jobbet i mange forskjellige bedrifter. Ledelsen snakker ofte lite om felles mål og hvordan vi ansatte kan bidra med til å komme i mål. Det er vanligvis de som sitter i ledelsesnivå som snakker om mål og delmål. Det burde vært obligatorisk for alle bedrifter å innføre denne typen organisasjons styring. Ansatte vil sikkert gjøre sitt beste for bedriften som vil gjøre at miljøet vil forbedres fordi alles mål gjøres tilgjengelig for alle andre i selskapet.

https://www.karabin.no/aktuelt/tallenes-tale-slik-kan-maalstyring-gi-maalbare-resultater/